Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle online diensten (die mogelijk) aan u worden geleverd door The Toadi Order BV, inclusief de website www.toadi.com, haar onlinediensten en alle mogelijke communicatie via e-mail. Wij wijzen u erop dat u verantwoordelijk bent voor alle gegevens die u aan ons verstrekt en wij rekenen erop dat deze waarheidsgetrouw zijn.

Door gebruik te maken van deze site gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site geeft u automatisch toestemming om deze te verzamelen en te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. The Toadi Order BV zal geen persoonlijke gegevens verzamelen van bezoekers waarvan zij redelijkerwijs denkt dat ze jonger zijn (-18). Wij adviseren ouders om met hun kinderen te praten over het gebruik van het internet en over informatie die aan websites wordt verstrekt.

Zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en bezoekers de mogelijkheid te geven om rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail en formulieren. Ook verzamelt Toadi Order BV informatie voor de verkoop van haar producten. Dergelijke informatie kan persoonlijke informatie bevatten (d.w.z. informatie die direct aan u gerelateerd is, zoals uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.). The Toadi Order BV is verantwoordelijk voor de veilige overdracht van de door u als consument verstrekte informatie.

U bent soms verplicht om bepaalde informatie te verstrekken om deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals het kopen van producten of andere aanbiedingen). Waar wij dergelijke gegevens verzamelen vindt u meer informatie over welke informatie vereist is en welke facultatief is.

Als u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden verzameld (dus zonder dat u zelf actief dergelijke informatie verstrekt) met behulp van verschillende technische hulpmiddelen zoals IP-adres, cookies en navigatiegegevens.

Deze site maakt net als alle andere sites gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat door uw Internet Service Provider aan uw computer wordt toegekend om u toegang te geven tot het internet. Over het algemeen bevat een IP-adres geen persoonlijke gegevens, aangezien een IP-adres normaal gesproken dynamisch is (het verandert wanneer u verbinding maakt) in plaats van statisch (behorend bij de computer van een bepaalde gebruiker). Wij gebruiken uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan te passen aan uw voorkeuren en om (op uw verzoek) informatie te verstrekken met betrekking tot de verkoop en levering van producten.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan derden, maar alleen wanneer wij de diensten van derden (externe partners) gebruiken om bepaalde diensten of producten te leveren (bijvoorbeeld bestellingen, technische en logistieke diensten, financiële transacties), op voorwaarde dat deze derden ermee hebben ingestemd om de voorwaarden van dit privacybeleid te respecteren. In geen geval zullen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en/of verkocht aan derden die geen deel uitmaken van uw productieproces, bijvoorbeeld om u reclame te sturen. Wij kunnen echter wel een aantal van uw persoonlijke gegevens naar potentiële klanten sturen zonder u vooraf om toestemming te vragen. Dit betreft alleen uw e-mailadres, het type robot en de wijk waar u woont. Indien de potentiële klant dit wenst, kan hij/zij contact met u opnemen voor meer informatie. Uw adres of telefoonnummer wordt in geen geval doorgegeven aan de potentiële klant. We mogen ook anonieme informatie die via deze site wordt verzameld op elke door ons gewenste manier gebruiken. Wie de website bezoekt en om welke reden dan ook persoonlijke informatie verstrekt, kan zijn gegevens inzien en wijzigen overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. Indien de gegevens van de bezoeker worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om kosteloos beroep aan te tekenen. Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Wij wijzen erop dat wij geen controle hebben over deze websites en dat ons privacybeleid niet van toepassing is op deze websites. Wanneer u een website bezoekt, is het raadzaam om altijd het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen. Wanneer dit privacybeleid wordt gewijzigd, zal de herziene versie op deze site worden geplaatst. Wij raden u aan ons privacybeleid regelmatig te raadplegen, met name wanneer u overweegt om uw persoonlijke gegevens via deze site te verstrekken.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op info@toadi.com.